Nykyisin puhutaan monissa yhteyksissä kestävistä ja eettisistä vaihtoehdoista. On aika mielenkiintoista ja upeaa, että viime aikoina on alettu puhua myös kestävästä ja eettisestä yrittämisestä. Mitä tällä termillä sitten tarkoitetaan ja millaisiin toimiin yrittäjän tulisi ryhtyä, jotta hänen yritystoimintansa olisi kestävällä pohjalla? Miten yrittäjä voi toimia eettisesti kestävällä tavalla? Pohdimme näitä asioita tällä sivulla.

Mitä eettinen, vastuullinen ja kestävä yrittäjyys on?

Eettisellä, kestävällä ja vastuullisella yrittäjyydellä viitataan yrityksen sekä yrittäjän vaikuttavuuteen ja vastuullisuuteen. Yrittäjällä on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa siihen yhteiskuntaan, jossa hän toimii, mutta hänen tulisi myös ottaa asiaankuuluvaa vastuuta toiminnastaan. Eettinen ja vastuullinen yrittäjä kiinnittää omassa toiminnassaan suurta huomiota siihen, että hänen toimintansa on eettisten arvojen mukaista.

Miten tämä eettisyys siten näkyy? Se voi näkyä esimerkiksi ympäristön huomioimisena tai tuotantoon liittyviä erityisen eettisinä valintoina. Eettisyys voi näkyä myös yrityksen suhteessa työntekijöihinsä ja asiakkaisiinsa. Yrittäjiä syytetään toisinaan itsekkäiksi oman edun tavoittelijoiksi, kuitenkin äärimmilleen vietynä eettinen yrittäjyys voi olla erittäinkin epäitsekästä ja se voi pyrkiä tuottamaan arvoa tai hyötyä muille. Kun liiketoiminta on eettistä, se edistää järjestystä yhteiskunnassa. Se auttaa myös vähentämään sääntelystä aiheutuvia kustannuksia.

Kestävän kehityksen huomioiminen on erittäin tärkeää, koska tällä hetkellä me kulutamme luonnonvaroja sitä tahtia, että maapallon kestokyky on aivan äärirajoillaan. Kierrättäminen ja uusiokäyttö ovatkin tärkeitä asioita pohdittaessa luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tämän lisäksi olisi erityisen tärkeää käyttää uusiutuvia luonnonvaroja uusiutumattomien sijaan.

Keskustelu eettisyydestä on vaikuttanut yrittäjyydessä tapahtuneisiin muutoksiin

Koska yrittäjyyden eettisyydestä on keskusteltu paljon, on tämä keskustelu väistämättä vaikuttanut myös yrittäjyydessä viime aikoina tapahtuneisiin muutoksiin. On oikeastaan erityisen ilahduttavaa, että erityisesti nuoret henkilöt vaikuttavat tuntevan erityistä vetoa eettistä yrittäjyyttä kohtaan. Ehkäpä tämä antaa toivoa siitä, että tulevaisuuden yrittäjät toimivat yhä useammin yhä eettisemmältä pohjalta ja siihen, etteivät yritykset enää niin suurissa määrin repisi voittojaan toisten selkänahasta, kuten valitettavan usein vielä nykyään tapahtuu.

Esimerkiksi valitettavan moni suosittu vaatevalmistaja on jäänyt kiinni vaatteiden valmistamisesta epäinhimillisissä olosuhteissa. Työntekijöiden altistaminen terveydelle haitallisille olosuhteille vain sen vuoksi, että saisimme mahdollisimman edullisia trendivaatteita, tuntuu kestämättömälle ajatukselle – etenkin, jos ajatusta tarkastelee eettisen yrittäjyyden näkökulmasta.

Samantapaisia esimerkkejä löytyy valitettavan usein esimerkiksi kaakaon ja kahvin tuotannosta, joiden tuottamiseksi moni köyhän maan asukas työskentelee epäinhimillisissä olosuhteissa saaden raadannastaan aivan liian pientä palkkaa. Tämän jälkeen me länsimaalaiset ihmiset vielä valitettavan usein päivittelemme, kuinka afrikkalaiset ovat meitä kehityksessä jäljessä ja kuinka joudumme tekemään näissä maissa kehitysaputyötä taataksemme kehitysmaiden ihmisille ihmisarvoiset elinolosuhteet. Kuitenkin me valitettavan usein vaikenemme kaikesta siitä riistosta, jota olemme käyttäneet saadaksemme itsellemme erilaisia hyödykkeitä mahdollisimman edullisesti. Lapsityövoiman käyttö on erityisen haitallista, koska käyttämällä lapsia työvoimana, estetään samalla heidän mahdollisuutensa käydä koulua. Ja ellei lapsi pääse kouluun, ovat hänen tulevaisuudennäkymänsä kovin heikot.

Eräs tapa välttää riistomentaliteetilla tuotettuja tuotteita, on suosia reilun kaupan -merkillä merkittyjä tuotteita. Kuitenkin on erittäin ilahduttavaa, että eettinen, kestävä ja vastuullinen yrittäjyys ovat alkaneet olla niin kovin suosittuja periaatteita nuorten yrittäjien keskuudessa. Usein sanotaan, että nuorissa on tulevaisuus ja jos tulevaisuuden yrittäjät kannattavat tällaisia pehmeitä arvoja, on meillä käsissämme avaimet, joiden avulla yrittäjyyden avulla voidaan saada aikaan merkittäviä tekoja. Mikrolainat ovat toinen tapa auttaa kehitysmaiden asukkaita luomaan omaa, pienimuotoista yritystoimintaansa. Kun lukee tarinoita, jotka on saatu aikaan pienellä mikrolainalla, ei voi kuin ihailla näiden kehitysmaiden yrittäjien sinnikkyyttä!