On hienoa, että kestävästä yrittäjyydestä puhutaan kestävän kehityksen rinnalla nyt niin kovin paljon, mutta onko kestävän yrittäjyyden avulla kuitenkaan mahdollista ratkaista sellaisia ongelmia, jotka koetaan globaaleina? Pohdimme tällä sivulla vastausta tähän kysymykseen.

Miksi yrittäjyyden kestävä pohja on juuri nyt niin kovin tärkeä asia?

Väestönkasvu on viime vuosina kiihtynyt voimakkaalla tavalla, samalla kun ruuan ja veden määrä on niukentunut siinä määrin, että niitä voidaan jo kutsua niukkeneviksi hyödykkeiksi, jotka tulevat tulevaisuudessa luultavasti niukkenemaan entisestään. Eräs nykyhetken paradokseista on, että ruuan lisääntyneeseen kysyntään pyritään vastaamaan tavanomaisen viljelyn voimakkaalla lisäämisellä, vaikka tämän tiedetään aiheuttavan erilaisia ongelmia ympäristölle. Globaalilla tasolla tarkasteltuna nämä ympäristöongelmat aiheuttavat ruuantuotannon niukkenemista, vaikka toimilla pyritäänkin aivan päinvastaiseen tilanteeseen.

Toisena nykyhetken paradoksina pidetään sitä, että luomuruuan tuottajat, jotka pyrkivät paikalliseen tuotantoon, joutuvat maksamaan niistä ympäristöongelmista, jotka ovat aiheutuneet massatuotannon vuoksi. Tämä nostaa ympäristöystävällisten tuotteiden hintoja, mikä vähentää niiden kysyntää. Ratkaisuksi tähän paradoksiin on ehdotettu esimerkiksi luomu- ja lähiruuan tuottajille tarjottavia verohelpotuksia.

Kestävän kehityksen tulisi kyetä aivan uudenlaiseen yhteispeliin yrittäjien kanssa

Miten sitten voitaisiin ratkaista noidankehä, joka liittyy luonnonvarojen niukkenemiseen ja ympäristöongelmiin? Tässä ongelmavyyhdessä tarvitaan aivan uudenlaista yhteistyötä yrittäjien ja kestävän kehityksen periaatteiden välillä. On tärkeää, että yrittäjät sisältäisivät kestävän kehityksen periaatteet ja sitoutuisivat noudattamaan näitä periaatteita.

Yrittäjien olisikin tärkeää tutustua ekologiseen taloustieteeseen ja noudattaa sen tarjoamia käytännönläheisiä ratkaisumalleja. Esimerkiksi kierrätyksen osalta on tärkeää kierrättää mahdollisimman tehokkaalla tavalla, mutta käyttäen mahdollisimman niukasti energiaa kierrätysprosessiin. Periaate kuulostaa yksinkertaiselta – eikö vain! Paikallisten tuotteiden suosiminen on eräs avain tässä periaatteessa menestymisessä. Lisäksi tuotteiden käyttöikää tulisi lisätä. Tuotteista tulisi siis pyrkiä valmistamaan mahdollisimman kestäviä sekä ajattomia. Tämän lisäksi on tärkeää tehostaa erilaisten raaka-aineiden käyttämistä. Tätä kautta luonnonvarat riittävät nykyistä pidempään sekä nykyistä useammalle käyttäjälle.

On tärkeää, että kestävä kehitys huomioidaan niin teknologiassa, taloudellisessa elämässä kuin sosiaalisessa elämässäkin, näiden kaikkien osa-alueiden tulee tehdä tehokasta yhteistyötä, jotta kestävän kehityksen periaate voisi toteutua. Ruokakriisi on jo niin voimakas, että voidaan puhua jopa maailmanlaajuisesta ruokakriisistä, jonka voidaan katsoa alkaneen 2007. Ruuan tuottaminen paikallisesti on eräs tärkeimmistä ratkaisukeinoista tässä tilanteessa. Mitä oikeastaan tapahtui vuonna 2007? Kyseisenä vuonna ruuan hinta nousi merkittävällä tavalla useissa maissa. Tämän vuoksi useissa kymmenissä maissa ajauduttiin mielenosoituksiin.

Paikallinen ruuan tuottaminen ja paikallisten ruokien suosiminen ovat avainasemassa pyrittäessä selviytymään globaalista ruokakriisistä

Paikallinen ruuan tuottaminen tuo alueen ihmisille entistä paremmat elinolosuhteet. Toisaalta jos massaviljelyä jatketaan ja niukkoja resursseja viedään jatkossakin maailman köyhimmistä maista rikkaampiin maihin, on tämä kestämätön kehityssuunta, kun asiaa tarkastellaan ympäristön näkökulmasta käsin. Viljelysmaat sekä ympäristö köyhtyvät, jos niitä käytetään raaka-ainetuotantoon liian laajamittaisella tavalla.

Paikallisuus on siis avainsana pyrittäessä tuottamaan esimerkiksi ruokaa mahdollisimman kestävällä tavalla. Tästä syystä kuluttajien olisikin hyvä suosia mahdollisuuksien mukaan paikallisia tuotteita ylikansallisten tuotteiden sijaan. Tämä periaate on hyvä pitää mielessä myös matkoilla, koska suosimalla paikallisia tuotteita tulee samalla hyödyttäneeksi kohdemaan asukkaita. Tällöin myös matkailu on eettisemmällä pohjalla kuin käytettäessä ylikansallisia tuotteita. Jos matkustat vaikkapa Algeriaan, valitse juomaksesi mieluummin paikallista Selectoa kuin ylikansallista Coca-Colaa tai majoitu mieluummin pieneen paikallisen perheen ylläpitämään majapaikkaan kuin ylikansalliseen ketjuhotelliin. Samalla saatat tulla kokeneeksi aivan uudenlaisia makuja ja asioita, jotka ovat todella algerialaisia, eivätkö jotakin, jota voit maistaa myös omalta kotisohvaltasi käsin. Suosi siis paikallisia tuotteita sekä ollessasi kotimaassa että ollessasi matkoilla!