Jos yritystoiminnan perustaminen kiinnostaa, kannattaa aloittaa toiminta heti sen alkumetreiltä lähtien mahdollisimman eettisellä tavalla. Tämä ei välttämättä ole edes kovin suuri projekti, koska vaikka eettinen yrittäjyys olisikin sinulle vierasta, on tarjolla jopa kursseja, jotka perehdyttävät aloittelevan yrittäjän eettisen yrittäjyyden saloihin. Moni haaveilee omasta yrityksestä ja siitä, että saisi itse päättää oman elämänsä aikatauluista enemmän kuin tavallisessa palkkatyössä on mahdollista ja yhä useampi haaveilee omasta yrityksestä, jonka kantavana pilarina ovat eettiset arvot.

Eettisyys on nyt pop – myös yritystoiminnassa

Valitettavan usein juuri yrittäjiä on pidetty ihmisinä, jotka tavoittelevat lähinnä vain omaa etuaan muista välittämättä. Tämä mielikuva on kuitenkin toivottavasti väistymässä, koska eettisyys on juuri nyt kovin suosittua myös yritystoiminnassa. On aikaisempaa coolimpaa toimia nimenomaan eettisellä tavalla, mikä on muokannut yrittäjien toimintaa erityisesti nuorten yrittäjien osalta. Onkin toiveissa, että tulevaisuuden yrittäjien perusarvojen joukossa itsestään selvinä asioina ovat eettisyys, kestävä kehitys sekä vastuullisuus.

Eettinen ja vastuullinen toiminta tuo yrittäjälle hyvän mielen ja yritykselle tulosta

Kun oma yritys toimii eettisellä ja vastuullisella tavalla, voi yrittäjä nukkua yönsä rauhassa ilman omantunnon pistoksia. Tällainen toiminta tuo yrittäjälle hyvän mielen ja hän voi seisoa ylpeänä yrityksensä arvojen ja toiminnan takana. Samalla eettinen ja vastuullinen toiminta tuo yritykselle tulosta. Nykykuluttajat ovat aikaisempaa valveutuneempia ja eettisesti tuotetuille palveluille ja tuotteille on olemassa selvä markkinarako. Kun työntekijät saavat arvoistaan palkkaa sekä kunnolliset työskentelyolosuhteet, on heidän työpanoksensa ja -tuloksensa yleensä tavallista parempi. Kaikki siis hyötyvät työntekijöiden hyvistä työolosuhteista. Työntekijöiden riisto ei kanna hedelmää pidemmällä aikavälillä.

Yrityksen perustaja saa apua ja neuvoja monelta taholta

Jos aiot perustaa yrityksen, kannattaa selvittää aivan ensimmäiseksi oman työvoimatoimistosi aloittelevalle yrittäjälle tarjoamat vaihtoehdot. Tarjolla on usein erittäin hyödyllisiä kursseja, joista aloitteleva yrittäjä saa tarvitsemiaan tietoja ja taitoja. Myös yritysneuvojan juttusilla käymistä kannattaa harkita. Asiantunteva yritysneuvoja osaa karsia tehokkaasti jyvät akanoista ja kertoa sinulle yritysideasi mahdollisuudet ja uhat sekä vahvuudet ja heikkoudet. SWOT-analyysi on usein käytetty ja hyödyllinen apuväline pyrittäessä arvioimaan näitä mahdollisuuksia, uhkia, vahvuuksia ja heikkouksia.

Jos olet yritystoiminnan alkaessa työtön työnhakija, kannattaa selvittää, voisitko saada yritystoiminnan perustamisen alkuvaiheessa starttirahaa, joka auttaisi sinua tulemaan toimeen yrityksesi alkumetreillä. Starttiraha on suuruudeltaan toki melko pieni raha, mutta voi auttaa yrittäjää tulemaan toimeen siinä vaiheessa, kun yrityksestä aiheutuu jo kuluja, mutta se ei vielä tuota lainkaan tuloja. Monelta yritykseltä kestää melko pitkäänkin ennen kuin se alkaa tuottaa rahaa, joten aloittaessasi yritystoiminnan, kannattaa selvittää kaikki mahdolliset tukimuodot.

Joissakin tapauksissa myös työntekijän palkkaamiseen on mahdollista saada tukea. Tällainen tilanne saattaa tulla vastaan esimerkiksi, jos päätät palkata pitkäaikaistyöttömän työnhakijan. Tuki auttaa työntekijän palkkauskustannusten kattamisessa, mutta muistathan, että palkka on näissä kustannuksissa vain yksi osa kaikista niistä menoista, joita työntekijän palkkaaminen aiheuttaa.

Yrityksen toiminnassa voi tulla vastaan monia mutkia eikä näiden mutkien kanssa kannatakaan jäädä yksin. Apua kannattaa etsiä aktiivisesti kaikilta mahdollisilta tahoilta. Sitä on kyllä saatavilla, mutta toisinaan avun löytämiseksi joutuu näkemään hieman vaivaa. Yrittäjyys voi olla hieno keino tehdä omista unelmista totta, mutta pahimmillaan se voi myös aiheuttaa yrittäjälle loppuunpalamisen monien erilaisten vaateiden ja toiveiden edessä. Ei ole aina helppoa luovia näiden moninaisten vaatimusten välillä, minkä vuoksi onkin tärkeää, että yrityksen arvoperusta nojaa eettisiin arvoihin ja että yrittäjä itse tietää, mihin suuntaan hän haluaa yritystään viedä.